• نرخ آزاد دلارآمریکا - اعلام نشده0

  • نرخ آزاد دلار کانادا255 تومان گران شد17736

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا253 تومان گران شد16969

  • نرخ آزاد یورو197 تومان گران شد26294

  • نرخ آزاد پوند340 تومان گران شد30798

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالادوشنبهسه شنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/05/1504:10 یورو25,70226,097 26,30226,29426,29126,302 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 پوند30,40130,458 30,48930,79830,48930,921 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 دلارکانادا17,41817,481 17,57317,73617,57317,788 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 دلاراسترالیا16,60416,716 16,78816,96916,78817,010 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 فرانک سوئیس25,46125,621 25,69225,93725,69225,997 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 کرون سوئد2,6752,683 2,6922,7172,6922,724 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 کرون نروژ2,5482,554 2,5632,5892,5632,594 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 کرون دانمارک3,8193,828 3,8423,8763,8423,884 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 رینگت مالزی5,5625,568 5,5885,6505,5885,655 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 بات تایلند754757 759763759767 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:00 لیرترکیه3,3573,365 3,3633,3753,3543,392 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 درهم امارات6,3436,346 6,3456,4036,3456,415 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 ریال عربستان6,2166,219 6,2166,2726,2166,283 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 دینارکویت76,51076,527 76,56477,26076,56477,419 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:10 یوان چین3,3493,356 3,3623,3953,3623,399 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1504:00 روپیه هند345345 346350346350 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1503:30 لیره سوریه4646 47474747 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/1503:30 افغانی305305 308308308308 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی دلارکانادا
تاریخزماننام کالاقیمت
99/05/1502:30دلارکانادا17,573
99/05/1502:40دلارکانادا17,590
99/05/1502:50دلارکانادا17,594
99/05/1503:00دلارکانادا17,590
99/05/1503:10دلارکانادا17,588
12
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداریورو23,2971399/05/0611:0326,3021399/05/1504:103,005
نمودارپوند29,6251399/05/1211:2030,9211399/05/1504:101,296
نموداردلارکانادا16,9081399/05/1211:2017,7881399/05/1504:10880
نموداردلاراسترالیا16,2131399/05/1211:2017,0101399/05/1504:10797
نمودارفرانک سوئیس24,9331399/05/1215:0026,0101399/05/1111:201,077
نمودارکرون سوئد2,5961399/05/1214:002,7241399/05/1504:10128
نمودارکرون نروژ2,4881399/05/1211:202,5961399/05/1109:20108
نمودارکرون دانمارک3,7251399/05/1211:103,8841399/05/1504:10159
نموداررینگت مالزی5,3831399/05/1211:205,6551399/05/1504:10272
نموداربات تایلند7301399/05/1209:207671399/05/1504:1037
نمودارلیرترکیه3,2611399/05/1209:203,4531399/05/0711:20192
نموداردرهم امارات6,1601399/05/1211:206,4391399/05/0710:20279
نمودارریال عربستان6,0341399/05/1211:206,3091399/05/0711:20275
نموداردینارکویت74,3911399/05/1211:2077,6841399/05/0711:203,293
نموداریوان چین3,2551399/05/1209:503,3991399/05/1504:10144
نمودارروپیه هند3381399/05/1211:103511399/05/0710:5013
نمودارلیره سوریه451399/05/0509:23481399/05/0509:233
نمودارافغانی2961399/05/1209:203091399/05/1109:0013کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.