• نرخ آزاد دلارآمریکابدون تغییر قیمت11700

  • نرخ آزاد دلار کانادا122 تومان گران شد8911

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا89 تومان گران شد8016

  • نرخ آزاد یورو2 تومان ارزان شد13198

  • نرخ آزاد پوند198 تومان گران شد14370

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاچهارشنبهپنجشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/05/2611:43 دلار آمريکا11,70011,700 11,70011,70011,69311,700 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 یورو13,19313,200 13,20013,19813,19413,200 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 پوند14,08714,172 14,36514,37014,33914,370 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 دلارکانادا8,7708,789 8,9088,9118,8938,911 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 دلاراسترالیا7,8817,927 8,0148,0167,9998,016 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 فرانک سوئیس11,99412,029 12,08512,08912,06312,089 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 کرون سوئد1,2141,217 1,2251,2251,2231,225 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 کرون نروژ1,3031,303 1,3121,3131,3101,313 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 کرون دانمارک1,7441,751 1,7591,7601,7561,760 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 رینگت مالزی2,7872,793 2,8312,8322,8262,832 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 بات تایلند378379 383383382383 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 لیرترکیه2,0802,096 2,1202,1202,1162,120 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 درهم امارات3,1783,187 3,2193,2203,2133,220 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 ریال عربستان3,1123,121 3,1523,1533,1463,153 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 دینارکویت38,33238,478 38,80838,82138,73938,821 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:13 لیره سوریه2323 23232323 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 یوان چین1,6621,662 1,6791,6791,6761,679 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2611:43 روپیه هند163164 167167166167 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:13 افغانی150151 152152152152 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
98/05/2609:13پوند14,365
98/05/2609:43پوند14,369
98/05/2610:13پوند14,366
98/05/2610:43پوند14,348
98/05/2611:13پوند14,339
12
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا11,6931398/05/2611:4311,8501398/05/1710:31157
نموداریورو13,1891398/05/2311:5813,3501398/05/1710:31161
نمودارپوند14,0731398/05/2011:4114,5471398/05/1710:31474
نموداردلارکانادا8,7691398/05/2311:589,0011398/05/1710:31232
نموداردلاراسترالیا7,8801398/05/2311:588,1071398/05/1710:31227
نمودارفرانک سوئیس11,9941398/05/2311:5812,2741398/05/1710:31280
نمودارکرون سوئد1,2141398/05/2310:581,2431398/05/1710:3129
نمودارکرون نروژ1,3031398/05/2311:581,3391398/05/1710:3136
نمودارکرون دانمارک1,7441398/05/2311:581,7981398/05/1710:3254
نموداررینگت مالزی2,7851398/05/2311:582,8611398/05/1710:3276
نموداربات تایلند3781398/05/2311:583891398/05/1710:3211
نمودارلیرترکیه2,0801398/05/2311:582,1831398/05/1710:32103
نموداردرهم امارات3,1761398/05/2311:583,2561398/05/1710:3280
نمودارریال عربستان3,1091398/05/2311:583,1881398/05/1710:3279
نموداردینارکویت38,3241398/05/2311:5839,3031398/05/1710:32979
نمودارلیره سوریه231398/05/1710:32231398/05/1710:32
نموداریوان چین1,6561398/05/2011:421,6981398/05/1710:3242
نمودارروپیه هند1631398/05/2311:581701398/05/1710:327
نمودارافغانی1501398/05/2311:581551398/05/1710:325کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.