• نرخ آزاد دلارآمریکا104 تومان ارزان شد15699

  • نرخ آزاد دلار کانادا23 تومان ارزان شد11575

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا61 تومان گران شد9950

  • نرخ آزاد یورو100 تومان ارزان شد17099

  • نرخ آزاد پوند213 تومان ارزان شد20020

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاشنبهیکشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/01/1811:11 دلار آمريکا14,89615,803 15,70815,69915,69915,709 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 یورو16,90317,199 17,10517,09917,09917,109 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 پوند19,98820,233 20,08520,02020,02020,085 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 دلارکانادا11,34811,598 11,56811,57511,56811,578 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 دلاراسترالیا9,7869,889 9,9559,9509,9509,958 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 فرانک سوئیس16,80717,039 16,91316,92516,91316,928 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 کرون سوئد1,6081,625 1,6141,6171,6141,617 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:11 کرون نروژ1,5611,568 1,5701,5671,5671,570 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 کرون دانمارک2,3672,402 2,3822,3842,3822,385 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 رینگت مالزی3,7013,798 3,7633,7653,7633,766 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 بات تایلند492504 504501501504 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 لیرترکیه2,4092,448 2,4262,4192,4192,426 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 درهم امارات4,3924,507 4,4754,4764,4754,477 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 ریال عربستان4,2594,375 4,3464,3384,3384,347 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:22 دینارکویت51,46752,991 52,95652,52752,52752,976 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:00 لیره سوریه3233 33333333 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:11 یوان چین2,2702,330 2,3132,3142,3132,314 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:00 روپیه هند224229 228228228228 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:00 افغانی212218 216216216216 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
99/01/1811:00پوند20,085
99/01/1811:11پوند20,082
99/01/1811:22پوند20,020
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا14,7961398/12/2412:3615,8101399/01/1709:191,014
نموداریورو16,6991398/12/2412:5017,3501398/12/2608:56651
نمودارپوند18,8631399/01/1009:2020,2331399/01/1709:191,370
نموداردلارکانادا11,0571399/01/1009:2011,6041399/01/1709:18547
نموداردلاراسترالیا9,3631399/01/1009:2010,1301398/12/2613:08767
نمودارفرانک سوئیس16,6951399/01/1009:2017,1101398/12/2613:17415
نمودارکرون سوئد1,5631399/01/1009:201,6461398/12/2613:2783
نمودارکرون نروژ1,4251399/01/1009:201,5861398/12/2613:37161
نمودارکرون دانمارک2,3451399/01/1009:202,4061398/12/2611:3661
نموداررینگت مالزی3,6521398/12/2414:383,8001399/01/1709:18148
نموداربات تایلند4921399/01/1409:305081398/12/2611:3616
نمودارلیرترکیه2,4091399/01/1409:302,5431398/12/2613:56134
نموداردرهم امارات4,2441398/12/2415:184,5091399/01/1709:18265
نمودارریال عربستان4,1261398/12/2415:324,3771399/01/1709:18251
نموداردینارکویت50,5171398/12/2415:4653,0191399/01/1709:182,502
نمودارلیره سوریه321399/01/1409:30381398/12/2608:566
نموداریوان چین2,2201398/12/2416:182,3311399/01/1709:18111
نمودارروپیه هند2231398/12/2416:342291399/01/1708:596
نمودارافغانی2051398/12/2416:492181399/01/1708:5913کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.