• نرخ آزاد دلارآمریکا125 تومان گران شد11500

  • نرخ آزاد دلار کانادا119 تومان گران شد8611

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا133 تومان گران شد8163

  • نرخ آزاد یورو10 تومان گران شد13290

  • نرخ آزاد پوند21 تومان گران شد14981

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاسه شنبهچهارشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار97/11/0408:19 دلار آمريکا11,63011,625 11,50011,50011,50011,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 یورو13,30013,280 13,29013,29013,29013,290 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 پوند14,97015,002 14,98114,98114,98114,981 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 دلارکانادا8,7428,730 8,6118,6118,6118,611 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 دلاراسترالیا8,3168,296 8,1638,1638,1638,163 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 فرانک سوئیس11,65211,663 11,55311,55311,55311,553 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 کرون سوئد1,2891,288 1,2671,2671,2671,267 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 کرون نروژ1,3561,353 1,3421,3421,3421,342 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 کرون دانمارک1,7701,769 1,7471,7471,7471,747 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 رینگت مالزی2,8302,814 2,7772,7772,7772,777 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 بات تایلند366365 362362362362 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 لیرترکیه2,1812,173 2,1792,1792,1792,179 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 درهم امارات3,1673,166 3,1323,1323,1323,132 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 ریال عربستان3,1013,099 3,0663,0663,0663,066 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 دینارکویت38,32038,303 37,89137,89137,89137,891 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 لیره سوریه2323 22222222 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 یوان چین1,7111,708 1,6931,6931,6931,693 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 روپیه هند163163 162162162162 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:19 افغانی155155 153153153153 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
97/11/0408:19پوند14,981
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا11,4501397/10/3010:3211,6301397/11/0108:36180
نموداریورو13,2501397/10/2907:3513,4001397/10/2707:53150
نمودارپوند14,7461397/10/2609:1815,0021397/11/0208:03256
نموداردلارکانادا8,6111397/11/0408:198,7421397/11/0108:36131
نموداردلاراسترالیا8,1631397/11/0408:198,3161397/11/0108:36153
نمودارفرانک سوئیس11,5021397/10/3010:3211,6841397/10/2707:53182
نمودارکرون سوئد1,2671397/11/0408:191,2891397/11/0108:3622
نمودارکرون نروژ1,3391397/10/2907:351,3561397/11/0108:3617
نمودارکرون دانمارک1,7431397/10/3010:321,7701397/10/2707:5327
نموداررینگت مالزی2,7771397/11/0408:192,8301397/11/0108:3653
نموداربات تایلند3611397/10/2907:353661397/11/0108:365
نمودارلیرترکیه2,1361397/10/2609:182,1811397/11/0108:3645
نموداردرهم امارات3,1181397/10/3010:323,1671397/11/0108:3649
نمودارریال عربستان3,0531397/10/3010:323,1011397/11/0108:3648
نموداردینارکویت37,7181397/10/2907:3538,3201397/11/0108:36602
نمودارلیره سوریه221397/10/2609:18231397/10/2707:531
نموداریوان چین1,6901397/10/3010:331,7121397/10/2707:5322
نمودارروپیه هند1601397/10/2907:351631397/10/2707:533
نمودارافغانی1521397/10/2609:191551397/11/0108:363کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.