• نرخ گرم طلا1810,800 تومان گران شد1246400

  • نرخ سکه امامی20,000 تومان ارزان شد13189000

  • نرخ سکه بهار30,000 تومان گران شد12600000

  • نرخ نیم سکه50,000 تومان گران شد7000000

  • نرخ ربع سکه50,000 تومان گران شد4000000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاسه شنبهچهارشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/07/0312:02 مثقال طلا5,354,0005,354,000 5,354,0005,401,0005,354,0005,401,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/0312:02 گرم طلا181,235,6001,235,600 1,235,6001,246,4001,235,6001,246,400 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/0312:02 بهارآزادي12,570,00012,570,000 12,570,00012,600,00012,570,00012,600,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/0312:02 سکه امامي13,209,00013,209,000 13,209,00013,189,00013,189,00013,209,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/0312:02 نيم سکه6,950,0006,950,000 6,950,0007,000,0006,950,0007,000,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/0312:02 ربع سکه3,950,0003,950,000 3,950,0004,000,0003,950,0004,000,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/0312:02 سکه گرمي2,070,0002,070,000 2,070,0002,100,0002,070,0002,100,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
99/07/0300:00بهارآزادي12,570,000
99/07/0300:01بهارآزادي12,570,000
99/07/0300:01بهارآزادي12,570,000
99/07/0300:07بهارآزادي12,600,000
99/07/0300:12بهارآزادي12,600,000
12345678910...
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا5,260,0001399/06/2823:595,411,0001399/06/3123:55151,000
نمودارگرم طلا181,215,3001399/06/2823:591,248,8001399/06/3123:5533,500
نموداربهارآزادي12,300,0001399/06/2823:5912,600,0001399/07/0312:02300,000
نمودارسکه امامي12,799,0001399/06/2823:5913,264,0001399/06/3123:55465,000
نمودارنيم سکه6,750,0001399/06/2823:597,000,0001399/07/0312:02250,000
نمودارربع سکه3,800,0001399/06/2823:594,000,0001399/07/0312:02200,000
نمودارسکه گرمي1,982,0001399/06/2823:592,100,0001399/07/0312:02118,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.