• نرخ گرم طلا1844,800 تومان گران شد653400

  • نرخ سکه امامی406,000 تومان گران شد6450000

  • نرخ سکه بهار472,000 تومان گران شد6372000

  • نرخ نیم سکه40,000 تومان گران شد3090000

  • نرخ ربع سکه40,000 تومان گران شد1790000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاشنبهیکشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/01/1811:46 مثقال طلا2,556,0002,636,000 2,830,0002,830,0002,830,0002,830,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:46 گرم طلا18589,400608,600 653,400653,400653,400653,400 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:46 بهارآزادي5,800,0005,900,000 6,372,0006,372,0006,372,0006,372,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:46 سکه امامي6,054,0006,044,000 6,450,0006,450,0006,450,0006,450,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:46 نيم سکه3,060,0003,050,000 3,090,0003,090,0003,090,0003,090,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:46 ربع سکه1,754,0001,750,000 1,790,0001,790,0001,790,0001,790,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/01/1811:46 سکه گرمي971,000980,000 980,000980,000980,000980,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
99/01/1811:46بهارآزادي6,372,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا2,504,0001398/12/2410:452,830,0001399/01/1811:46326,000
نمودارگرم طلا18578,1001398/12/2410:45653,4001399/01/1811:4675,300
نموداربهارآزادي5,750,0001398/12/2410:456,372,0001399/01/1811:46622,000
نمودارسکه امامي5,924,0001398/12/2410:456,450,0001399/01/1811:46526,000
نمودارنيم سکه2,940,0001398/12/2410:453,090,0001399/01/1811:46150,000
نمودارربع سکه1,690,0001398/12/2410:451,800,0001398/12/2011:27110,000
نمودارسکه گرمي957,0001398/12/2410:45980,0001398/12/2711:4623,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.