• نرخ گرم طلا1826,780 تومان گران شد267340

  • نرخ سکه امامی313,000 تومان گران شد3283500

  • نرخ سکه بهار295,500 تومان گران شد3025500

  • نرخ نیم سکه190,500 تومان گران شد1590500

  • نرخ ربع سکه85,500 تومان گران شد810500

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاپنجشنبهشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار97/04/3117:58 مثقال طلا1,021,1001,042,000 1,152,0001,158,0001,152,0001,158,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/3117:58 گرم طلا18235,740240,560 265,960267,340265,960267,340 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/3117:58 بهارآزادي2,660,0002,730,000 3,028,0003,025,5003,025,5003,028,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/3117:58 سکه امامي2,850,0002,970,500 3,278,5003,283,5003,278,5003,283,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/3117:58 نيم سکه1,355,0001,400,000 1,590,5001,590,5001,590,5001,590,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/3117:58 ربع سکه700,000725,000 810,500810,500810,500810,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/3117:58 سکه گرمي410,000415,000 433,000433,000433,000433,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
97/04/3117:30بهارآزادي3,028,000
97/04/3117:58بهارآزادي3,025,500
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا988,0001397/04/2216:311,158,0001397/04/3117:58170,000
نمودارگرم طلا18228,1001397/04/2216:31267,3401397/04/3117:5839,240
نموداربهارآزادي2,570,0001397/04/2119:193,028,0001397/04/3117:58458,000
نمودارسکه امامي2,707,0001397/04/2119:193,283,5001397/04/3117:58576,500
نمودارنيم سکه1,315,0001397/04/2119:191,590,5001397/04/3117:58275,500
نمودارربع سکه675,0001397/04/2119:19810,5001397/04/3117:58135,500
نمودارسکه گرمي400,0001397/04/2119:19433,0001397/04/3117:5833,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.