• نرخ گرم طلا1839,000 تومان ارزان شد900400

  • نرخ سکه امامی275,000 تومان ارزان شد9289000

  • نرخ سکه بهار500,000 تومان ارزان شد8897900

  • نرخ نیم سکه150,000 تومان ارزان شد5050000

  • نرخ ربع سکه110,000 تومان ارزان شد3200000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالادوشنبهسه شنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشترین
نمودار00/02/1510:27 مثقال طلا4,064,0004,069,000 3,898,0003,898,0003,898,0003,898,000
نمودار00/02/1510:27 گرم طلا18937,500939,400 900,400900,400900,400900,400
نمودار00/02/1510:27 بهارآزادي9,400,9009,397,900 8,897,9008,897,9008,897,9008,897,900
نمودار00/02/1510:27 سکه امامي9,563,0009,564,000 9,289,0009,289,0009,289,0009,289,000
نمودار00/02/1510:27 نيم سکه5,270,0005,200,000 5,050,0005,050,0005,050,0005,050,000
نمودار00/02/1510:27 ربع سکه3,310,0003,310,000 3,200,0003,200,0003,200,0003,200,000
نمودار00/02/1510:27 سکه گرمي1,855,0001,855,000 1,850,0001,850,0001,850,0001,850,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا3,898,0001400/02/1510:274,383,0001400/02/0309:26485,000
نمودارگرم طلا18900,4001400/02/1510:271,011,7001400/02/0309:26111,300
نموداربهارآزادي8,897,9001400/02/1510:2710,001,9001400/02/0409:311,104,000
نمودارسکه امامي9,289,0001400/02/1510:2710,076,0001400/02/0309:26787,000
نمودارنيم سکه5,050,0001400/02/1510:275,750,0001400/02/0309:26700,000
نمودارربع سکه3,200,0001400/02/1510:273,750,0001400/02/0309:26550,000
نمودارسکه گرمي1,850,0001400/02/1510:272,050,0001400/02/0309:26200,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.شرایط استفاده