• نرخ گرم طلا184,600 تومان گران شد420600

  • نرخ سکه امامی19,000 تومان گران شد4197000

  • نرخ سکه بهار10,000 تومان گران شد4104000

  • نرخ نیم سکه10,000 تومان گران شد2198000

  • نرخ ربع سکه10,000 تومان گران شد1399000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاچهارشنبهپنجشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/05/2609:08 مثقال طلا1,798,0001,800,000 1,822,0001,822,0001,822,0001,822,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:08 گرم طلا18414,600416,000 420,600420,600420,600420,600 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:08 بهارآزادي4,070,0004,094,000 4,104,0004,104,0004,104,0004,104,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:08 سکه امامي4,168,0004,178,000 4,197,0004,197,0004,197,0004,197,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:08 نيم سکه2,198,0002,188,000 2,198,0002,198,0002,198,0002,198,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:08 ربع سکه1,399,0001,389,000 1,399,0001,399,0001,399,0001,399,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/05/2609:08 سکه گرمي974,000969,000 979,000979,000979,000979,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
98/05/2609:08بهارآزادي4,104,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا1,778,0001398/05/2011:371,822,0001398/05/2609:0844,000
نمودارگرم طلا18410,5001398/05/2011:37420,6001398/05/2609:0810,100
نموداربهارآزادي4,064,0001398/05/1909:574,134,0001398/05/1710:2670,000
نمودارسکه امامي4,157,0001398/05/2011:374,213,0001398/05/1710:2656,000
نمودارنيم سکه2,188,0001398/05/2409:332,248,0001398/05/1710:2660,000
نمودارربع سکه1,389,0001398/05/2409:331,449,0001398/05/1710:2660,000
نمودارسکه گرمي958,0001398/05/1909:57979,0001398/05/2211:1921,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.