• نرخ گرم طلا18بدون تغییر قیمت986700

  • نرخ سکه امامیبدون تغییر قیمت10700000

  • نرخ سکه بهاربدون تغییر قیمت10000000

  • نرخ نیم سکهبدون تغییر قیمت5350000

  • نرخ ربع سکهبدون تغییر قیمت3150000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالایکشنبهدوشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/04/2412:53 مثقال طلا4,180,0004,274,000 4,274,0004,274,0004,274,0004,274,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/04/2412:53 گرم طلا18964,600986,700 986,700986,700986,700986,700 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/04/2412:53 بهارآزادي9,500,00010,000,000 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/04/2412:53 سکه امامي10,503,00010,700,000 10,700,00010,700,00010,700,00010,700,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/04/2412:53 نيم سکه5,200,0005,350,000 5,350,0005,350,0005,350,0005,350,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/04/2412:53 ربع سکه3,050,0003,150,000 3,150,0003,150,0003,150,0003,150,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/04/2412:53 سکه گرمي1,600,0001,650,000 1,650,0001,650,0001,650,0001,650,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
99/04/2400:03بهارآزادي10,000,000
99/04/2400:08بهارآزادي10,000,000
99/04/2400:13بهارآزادي10,000,000
99/04/2400:18بهارآزادي10,000,000
99/04/2400:23بهارآزادي10,000,000
12345678910...
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا4,063,0001399/04/1813:544,274,0001399/04/2323:58211,000
نمودارگرم طلا18938,5001399/04/1813:54986,7001399/04/2323:5848,200
نموداربهارآزادي9,300,0001399/04/1813:5410,000,0001399/04/2323:58700,000
نمودارسکه امامي10,180,0001399/04/1813:5410,700,0001399/04/2323:58520,000
نمودارنيم سکه5,150,0001399/04/1813:545,350,0001399/04/2323:58200,000
نمودارربع سکه3,050,0001399/04/1813:543,150,0001399/04/2323:58100,000
نمودارسکه گرمي1,600,0001399/04/1813:541,650,0001399/04/2323:5850,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.