• نرخ گرم طلا186,000 تومان گران شد365690

  • نرخ سکه امامی33,000 تومان گران شد4067000

  • نرخ سکه بهار44,000 تومان گران شد3951000

  • نرخ نیم سکه41,000 تومان گران شد2125000

  • نرخ ربع سکه39,000 تومان گران شد1295000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاسه شنبهچهارشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار97/11/0408:17 مثقال طلا1,601,0001,610,000 1,584,0001,584,0001,584,0001,584,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:17 گرم طلا18369,620371,690 365,690365,690365,690365,690 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:17 بهارآزادي3,930,0003,907,000 3,951,0003,951,0003,951,0003,951,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:17 سکه امامي4,072,5004,034,000 4,067,0004,067,0004,067,0004,067,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:17 نيم سکه2,090,0002,084,000 2,125,0002,125,0002,125,0002,125,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:17 ربع سکه1,260,0001,256,000 1,295,0001,295,0001,295,0001,295,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/11/0408:17 سکه گرمي700,000699,000 701,500701,500701,500701,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
97/11/0408:17بهارآزادي3,951,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا1,561,0001397/10/2609:161,610,0001397/11/0208:0149,000
نمودارگرم طلا18360,3801397/10/2609:16371,6901397/11/0208:0111,310
نموداربهارآزادي3,800,0001397/10/2609:163,951,0001397/11/0408:17151,000
نمودارسکه امامي3,909,0001397/10/2609:164,072,5001397/11/0108:34163,500
نمودارنيم سکه2,028,0001397/10/2609:162,125,0001397/11/0408:1797,000
نمودارربع سکه1,245,0001397/10/2609:161,295,0001397/11/0408:1750,000
نمودارسکه گرمي685,0001397/10/2609:16701,5001397/11/0408:1716,500کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.