تاریخ نام کالاخریدفروش
نرخ ارز در تورنتو
Apr 14-09:41 دلار کانادا - کارتخوان 19,55019,800
Apr 14-09:41 دلار کانادا-چک 3 روزه  20,150
Apr 14-09:40 دلار کانادا Cash Deposit  19,820
Apr 14-09:41 دلارکانادا-چک  19,950
Apr 14-09:41 دلارکانادا-حواله شرکتی  20,100
Apr 14-09:41 دلار آمريکا اسکناس24,40025,250
Apr 14-09:40 دلار آمريکا حواله داخلی 25,450
Apr 14-09:40 یورو حواله 29,960
Apr 14-09:40 پوند داخلی 34,600
Apr 14-09:40 درهم امارات حواله6,7656,865
Apr 14-09:41 لیرترکیه 13,095
Apr 14-09:40 تبدیل یورو به دلار کانادا 1.471.52
Apr 14-09:40 تبدیل پوند به دلار کانادا 1.6951.745
Apr 14-09:41 تبدیلUSDبهCAD 1.251.275
Apr 14-09:41 ربع سکه 95145
Apr 14-09:41 بهارآزادي 450550
Apr 14-09:41 گرم طلا18 4252
Apr 14-09:41 دلارکانادا بدونکارتخوان19,55019,750
Apr 14-09:40 دلاراسترالیا  19,180

Powered By Zarban