تاریخ نام کالاخریدفروش
ارز ملل 6500-830-(416) کانادا
Oct 15-10:07 دلارکانادا اسکناس8,7508,850
Oct 15-10:07 دلار کانادا- کمتر از 500 دلار  8,840
Oct 15-10:08 دلار کانادا Cash Deposit  8,900
Oct 15-09:47 دلارکانادا-چک و درفت 8,7008,780
Oct 15-10:08 دلارکانادا-حواله شرکتی  8,800
Oct 15-10:09 دلار آمريکا اسکناس11,48011,790
Oct 15-10:08 دلار آمريکا حواله 11,700
Oct 15-10:08 یورو حواله 13,330
Oct 15-10:09 پوند حواله 14,450
Oct 15-10:09 درهم امارات حواله 3,125
Oct 15-10:08 لیرترکیه 2,0102,040
Oct 15-10:10 دلاراسترالیا  8,480
Oct 15-10:08 تبدیل یورو به دلار کانادا 1.441.48
Oct 15-10:09 تبدیل پوند به دلار کانادا 1.621.695
Oct 15-10:10 تبدیلUSDبهCAD 1.31.325
Oct 15-10:09 ربع سکه 95115
Oct 15-10:09 بهارآزادي 400435
Oct 15-10:09 گرم طلا18 4047

Powered By Zarban