تاریخ نام کالاخریدفروش
ارز ملل 6500-830-(416) کانادا
Apr 20-11:44 دلار کانادا- کمتر از 500 دلار  10,380
Apr 20-11:44 دلارکانادا اسکناس10,25010,400
Apr 20-11:44 دلارکانادا-حواله شرکتی  10,350
Apr 20-11:45 دلارکانادا-حواله 20 هزار  10,400
Apr 20-11:44 دلار آمريکا اسکناس 14,100
Apr 20-11:45 دلار آمريکا حواله 13,880
Apr 20-11:45 دلار کانادا Cash Deposit  10,480
Apr 20-11:45 تبدیل یورو به دلار کانادا 1.481.515
Apr 20-11:45 تبدیل پوند به دلار کانادا 1.71.76
Apr 20-11:46 تبدیلUSDبهCAD 1.321.345
Apr 20-11:45 لیرترکیه  2,430
Apr 20-11:45 یورو حواله 15,750
Apr 20-11:45 درهم امارات حواله 3,740
Apr 20-11:44 پوند حواله 18,500
Apr 20-11:46 دلاراسترالیا  10,030
Apr 20-11:44 ربع سکه 90135
Apr 20-11:44 بهارآزادي 390460
Apr 20-11:44 گرم طلا18 3642

Powered By Zarban