• نرخ آزاد دلارآمریکا52 تومان ارزان شد11590

  • نرخ آزاد دلار کانادا112 تومان ارزان شد8726

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا147 تومان ارزان شد7820

  • نرخ آزاد یورو106 تومان ارزان شد13039

  • نرخ آزاد پوند21 تومان ارزان شد14230

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاچهارشنبهپنجشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/06/0211:41 دلار آمريکا11,69611,642 11,59811,59011,59011,598 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 یورو13,19613,145 13,04113,03913,03913,041 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 پوند14,20614,251 14,22914,23014,22914,230 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 دلارکانادا8,8118,838 8,7258,7268,7258,726 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 دلاراسترالیا7,9287,967 7,8197,8207,8197,820 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 فرانک سوئیس11,93511,960 11,88911,89011,88911,890 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 کرون سوئد1,2111,219 1,2061,2061,2061,206 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 کرون نروژ1,3061,310 1,2941,2941,2941,294 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 کرون دانمارک1,7411,747 1,7311,7311,7311,731 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 رینگت مالزی2,8022,810 2,7652,7652,7652,765 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 بات تایلند379381 379379379379 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 لیرترکیه2,0702,052 2,0132,0142,0132,014 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 درهم امارات3,1863,194 3,1543,1553,1543,155 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 ریال عربستان3,1203,128 3,0903,0903,0903,090 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 دینارکویت38,42438,526 38,05538,05938,05538,059 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 لیره سوریه2323 23232323 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:41 یوان چین1,6601,661 1,6331,6341,6331,634 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 روپیه هند164164 162162162162 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:11 افغانی151151 148148148148 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
98/06/0211:11پوند14,229
98/06/0211:41پوند14,230
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا11,5901398/06/0211:4111,7501398/05/2711:58160
نموداریورو13,0391398/06/0211:4113,2001398/05/2311:58161
نمودارپوند14,0811398/05/2311:5814,3701398/05/2611:43289
نموداردلارکانادا8,7251398/06/0211:418,9111398/05/2611:43186
نموداردلاراسترالیا7,8191398/06/0211:418,0161398/05/2611:43197
نمودارفرانک سوئیس11,8891398/06/0211:4112,0891398/05/2611:43200
نمودارکرون سوئد1,2061398/06/0211:111,2251398/05/2611:4319
نمودارکرون نروژ1,2941398/06/0211:111,3131398/05/2611:4319
نمودارکرون دانمارک1,7311398/06/0211:111,7601398/05/2611:4329
نموداررینگت مالزی2,7651398/06/0211:112,8321398/05/2611:4367
نمودارلیرترکیه2,0131398/06/0211:412,1201398/05/2611:43107
نموداردرهم امارات3,1541398/06/0211:413,2201398/05/2611:4366
نمودارریال عربستان3,0901398/06/0211:113,1531398/05/2611:4363
نموداردینارکویت38,0551398/06/0211:4138,8211398/05/2611:43766
نمودارلیره سوریه231398/05/2309:58231398/05/2309:58
نموداریوان چین1,6331398/06/0211:411,6791398/05/2611:4346
نمودارروپیه هند1621398/06/0211:111671398/05/2611:435
نمودارافغانی1481398/06/0211:111521398/05/2609:134
نموداربات تایلند3781398/05/2311:583831398/05/2611:435



کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.