• نرخ آزاد دلارآمریکا205 تومان ارزان شد11889

  • نرخ آزاد دلار کانادا188 تومان ارزان شد9098

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا180 تومان ارزان شد8337

  • نرخ آزاد یورو200 تومان ارزان شد13850

  • نرخ آزاد پوند440 تومان ارزان شد14727

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالایکشنبهدوشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/04/2511:45 دلار آمريکا12,50012,094 11,88911,88911,88911,889 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 یورو14,40014,050 13,85013,85013,85013,850 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 پوند15,70215,167 14,72714,72714,72714,727 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 دلارکانادا9,5859,286 9,0989,0989,0989,098 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 دلاراسترالیا8,7678,517 8,3378,3378,3378,337 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 فرانک سوئیس12,69312,308 12,00912,00912,00912,009 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 کرون سوئد1,3311,294 1,2661,2661,2661,266 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 کرون نروژ1,4641,418 1,3881,3881,3881,388 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 کرون دانمارک1,8861,827 1,7821,7821,7821,782 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 رینگت مالزی3,0392,950 2,8862,8862,8862,886 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 بات تایلند403393 384384384384 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 لیرترکیه2,1842,122 2,0792,0792,0792,079 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 درهم امارات3,4013,298 3,2303,2303,2303,230 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 ریال عربستان3,3303,229 3,1623,1623,1623,162 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 دینارکویت41,00139,780 38,95638,95638,95638,956 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 لیره سوریه2424 23232323 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 یوان چین1,8161,761 1,7251,7251,7251,725 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 روپیه هند182177 173173173173 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:45 افغانی156151 148148148148 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
98/04/2511:45پوند14,727
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا11,8891398/04/2511:4512,7501398/04/1811:42861
نموداریورو13,8501398/04/2511:4514,6501398/04/1811:12800
نمودارپوند14,7271398/04/2511:4516,2871398/04/2009:581,560
نموداردلارکانادا9,0981398/04/2511:459,9311398/04/2009:58833
نموداردلاراسترالیا8,3371398/04/2511:459,0551398/04/2009:58718
نمودارفرانک سوئیس12,0091398/04/2511:4513,1611398/04/2009:581,152
نمودارکرون سوئد1,2661398/04/2511:451,3811398/04/2009:58115
نمودارکرون نروژ1,3881398/04/2511:451,5181398/04/2009:58130
نمودارکرون دانمارک1,7821398/04/2511:451,9581398/04/2009:58176
نموداررینگت مالزی2,8861398/04/2511:453,1501398/04/2009:58264
نموداربات تایلند3841398/04/2511:454241398/04/2009:5840
نمودارلیرترکیه2,0791398/04/2511:452,2891398/04/2009:58210
نموداردرهم امارات3,2301398/04/2511:453,5351398/04/1811:42305
نمودارریال عربستان3,1621398/04/2511:453,4611398/04/1811:42299
نموداردینارکویت38,9561398/04/2511:4542,6201398/04/1811:423,664
نمودارلیره سوریه231398/04/2511:45251398/04/1811:122
نموداریوان چین1,7251398/04/2511:451,8891398/04/1912:42164
نمودارروپیه هند1731398/04/2511:451901398/04/1811:4217
نمودارافغانی1481398/04/2511:451621398/04/1811:1214کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.