زربان - پایگاه آماری قیمت طلا،سکه و ارز Skip Navigation Links
خانه
قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد
قیمت حواله ارزی
قیمت ارز مبادله ای
آرشیو ویژه
تماس با زربان
شنبه - 95/11/02 - Jan 21 2017

نرخ آزاد دلارآمریکا
3,800
از دیروز 24 تومان ارزان تر شده
نرخ آزاد دلار کانادا
3,090
از دیروز 10 تومان ارزان تر شده
نرخ آزاد دلاراسترالیا
2,945
از دیروز 5 تومان گران تر شده
نرخ آزاد یورو
4,269
از دیروز 9 تومان ارزان تر شده
نرخ آزاد پوند
4,836
از دیروز 4 تومان ارزان تر شده

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.      با اعلام نظراتتان زربان را کارآمدترکنید...
 تاریخزمان نام کالاچهارشنبهپنجشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار95/11/0211:42 image دلار آمريکا3,8203,824 3,8243,8003,8003,829 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:42 image یورو4,2864,278 4,2784,2694,2694,279 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0210:32 image پوند4,8524,840 4,8404,8364,8364,847 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:42 image دلارکانادا3,1043,100 3,1003,0903,0903,101 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0210:32 image دلاراسترالیا2,9532,940 2,9402,9452,9402,945 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:02 image فرانک سوئیس3,9323,920 3,9203,9003,9003,920 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image کرون سوئد436433 433433433433 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:02 image کرون نروژ457454 454456454456 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0210:42 image کرون دانمارک556552 552553552553 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image دلارهنگ کنگ560560 560560560560 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0210:32 image رینگت مالزی918913 913918913918 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image بات تایلند122122 122122122122 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:02 image لیرترکیه1,0771,072 1,0721,0801,0721,080 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0210:12 image درهم امارات1,0861,083 1,0831,0841,0831,084 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:22 image ریال عربستان1,0451,040 1,0401,0351,0351,040 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:22 image دینارکویت12,75012,650 12,65012,55012,55012,650 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image دینارعراق33 3333 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image لیره سوریه1010 10101010 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:02 image یوان چین592590 590590590592 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image روپیه هند5353 53535353 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image افغانی5959 59595959 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0209:52 image روپیه پاکستان3838 38383838 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار95/11/0211:22 image منات2,1602,160 2,1602,1502,1502,160 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
 
 
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
95/11/0209:42پوند4,840
95/11/0209:52پوند4,840
95/11/0210:02پوند4,847
95/11/0210:12پوند4,840
95/11/0210:32پوند4,836
Test
Test
 

جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا3,8001395/11/0211:423,9841395/10/2516:59184
نموداریورو4,2691395/11/0211:424,3361395/10/2514:0967
نمودارپوند4,8241395/10/3011:584,8951395/10/2514:0971
نموداردلارکانادا3,0901395/11/0211:423,1551395/10/2514:0965
نموداردلاراسترالیا2,9401395/10/3010:382,9701395/10/2512:5930
نمودارفرانک سوئیس3,9001395/11/0211:023,9861395/10/2514:5986
نمودارکرون سوئد4331395/10/3011:584441395/10/2512:2911
نمودارکرون نروژ4541395/10/3011:584661395/10/2514:3912
نمودارکرون دانمارک5521395/10/3011:585661395/10/2514:3914
نموداردلارهنگ کنگ5601395/10/1516:565601395/10/1516:56
نموداررینگت مالزی9121395/10/3011:589301395/10/2014:3518
نموداربات تایلند1171395/10/2013:051221395/10/2815:145
نمودارلیرترکیه1,0721395/10/3011:581,1181395/10/2515:2946
نموداردرهم امارات1,0831395/10/3011:581,1251395/10/2515:5942
نمودارریال عربستان1,0351395/11/0211:221,0651395/10/1912:3030
نموداردینارکویت12,5501395/11/0211:2212,9501395/10/1909:10400
نموداردینارعراق31395/10/1516:5631395/10/1916:40
نمودارلیره سوریه101395/10/1516:56101395/10/1516:56
نموداریوان چین5891395/10/2713:335991395/10/2512:2910
نمودارروپیه هند531395/10/1516:56531395/10/1516:56
نمودارافغانی591395/10/2813:04601395/10/1817:351
نمودارروپیه پاکستان381395/10/1516:56381395/10/1516:56
نمودارمنات2,1201395/10/2316:402,1701395/10/2711:3350کلیه قیمت ها به ریال می باشد
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
تورونتو گرام
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه


نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک

زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.

Author: Zarban Paygah By Zarban Paygah info@zarban.ir