• نرخ آزاد دلارآمریکا98 تومان ارزان شد11794

  • نرخ آزاد دلار کانادا2 تومان گران شد9009

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا9 تومان گران شد8151

  • نرخ آزاد یورو75 تومان ارزان شد12994

  • نرخ آزاد پوند51 تومان گران شد15503

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاسه شنبهچهارشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/08/3009:29 دلار آمريکا11,94111,892 11,79411,79411,79411,794 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 یورو13,14113,069 12,99412,99412,99412,994 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 پوند15,93015,452 15,50315,50315,50315,503 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 دلارکانادا9,3289,007 9,0099,0099,0099,009 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 دلاراسترالیا8,4088,142 8,1518,1518,1518,151 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 فرانک سوئیس12,66512,280 12,30112,30112,30112,301 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 کرون سوئد1,2881,252 1,2551,2551,2551,255 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 کرون نروژ1,3531,314 1,3181,3181,3181,318 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 کرون دانمارک1,8431,789 1,7921,7921,7921,792 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 رینگت مالزی2,9762,890 2,8882,8882,8882,888 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 بات تایلند413401 401401401401 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 لیرترکیه2,1522,100 2,1032,1032,1032,103 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 درهم امارات3,3793,283 3,2843,2843,2843,284 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 ریال عربستان3,2903,196 3,1983,1983,1983,198 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 دینارکویت40,59939,437 39,47039,47039,47039,470 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 لیره سوریه2928 28282828 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 یوان چین1,7601,708 1,7101,7101,7101,710 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 روپیه هند184180 180180180180 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/08/3009:29 افغانی157153 150150150150 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
98/08/3009:29پوند15,503
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا11,4381398/08/2111:2911,9411398/08/2812:34503
نموداریورو12,6391398/08/2111:2913,1411398/08/2812:34502
نمودارپوند14,8761398/08/2111:2915,9301398/08/2812:341,054
نموداردلارکانادا8,7531398/08/2211:309,3371398/08/2509:11584
نموداردلاراسترالیا7,9191398/08/2111:298,4081398/08/2812:34489
نمودارفرانک سوئیس11,8461398/08/2111:2912,6731398/08/2509:11827
نمودارکرون سوئد1,1981398/08/2211:301,2881398/08/2812:3490
نمودارکرون نروژ1,2641398/08/2211:301,3601398/08/2508:5196
نمودارکرون دانمارک1,7211398/08/2111:291,8431398/08/2812:34122
نموداررینگت مالزی2,8041398/08/2211:302,9851398/08/2509:11181
نموداربات تایلند3871398/08/2109:504131398/08/2812:3426
نمودارلیرترکیه2,0011398/08/2111:292,1521398/08/2812:34151
نموداردرهم امارات3,1741398/08/2111:293,3801398/08/2509:11206
نمودارریال عربستان3,0901398/08/2111:293,2911398/08/2509:11201
نموداردینارکویت38,0801398/08/2111:2940,6121398/08/2509:112,532
نمودارلیره سوریه271398/08/2109:50291398/08/2508:112
نموداریوان چین1,6561398/08/2211:301,7651398/08/2508:51109
نمودارروپیه هند1741398/08/2110:491861398/08/2508:1112
نمودارافغانی1481398/08/2110:091571398/08/2508:119کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.