• نرخ آزاد دلارآمریکا38 تومان گران شد11391

  • نرخ آزاد دلار کانادا14 تومان گران شد8716

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا2 تومان گران شد7758

  • نرخ آزاد یورو37 تومان گران شد12590

  • نرخ آزاد پوند106 تومان گران شد14729

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالادوشنبهسه شنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/07/2411:09 دلار آمريکا11,40711,353 11,39811,39111,39011,403 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 یورو12,60012,553 12,58912,59012,58912,603 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 پوند14,62214,623 14,78314,72914,71114,783 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 دلارکانادا8,7658,702 8,7238,7168,7098,723 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 دلاراسترالیا7,8507,756 7,7647,7587,7497,764 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 فرانک سوئیس11,81611,723 11,78711,75511,75511,787 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 کرون سوئد1,1871,179 1,1821,1801,1801,182 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:29 کرون نروژ1,2811,265 1,2611,2591,2591,261 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 کرون دانمارک1,7231,709 1,7191,7151,7151,719 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 رینگت مالزی2,7752,755 2,7612,7542,7542,761 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:29 بات تایلند385383 384383383384 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 لیرترکیه1,9711,955 1,9591,9581,9551,963 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 درهم امارات3,1683,148 3,1593,1513,1513,159 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 ریال عربستان3,0823,063 3,0743,0663,0663,074 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 دینارکویت38,07937,814 37,98637,88437,88437,986 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:19 لیره سوریه2727 28282828 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2411:09 یوان چین1,6361,627 1,6291,6251,6251,629 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:19 روپیه هند176174 174174174174 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:19 افغانی149148 148148148148 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی پوند
تاریخزماننام کالاقیمت
98/07/2410:19پوند14,783
98/07/2410:29پوند14,731
98/07/2410:39پوند14,737
98/07/2410:49پوند14,711
98/07/2410:59پوند14,726
12
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نموداردلار آمريکا11,3391398/07/2312:3511,4081398/07/1712:3269
نموداریورو12,5391398/07/2312:3512,6031398/07/2411:0964
نمودارپوند14,1281398/07/1614:0914,7831398/07/2411:09655
نموداردلارکانادا8,6661398/07/1511:518,7701398/07/2012:29104
نموداردلاراسترالیا7,7491398/07/2411:097,8541398/07/2012:19105
نمودارفرانک سوئیس11,7151398/07/2312:3511,8681398/07/1712:32153
نمودارکرون سوئد1,1711398/07/1511:511,1871398/07/2012:1916
نمودارکرون نروژ1,2591398/07/2410:291,2821398/07/2012:0923
نمودارکرون دانمارک1,7071398/07/2312:351,7241398/07/2012:1917
نموداررینگت مالزی2,7511398/07/2312:352,7771398/07/2012:2926
نموداربات تایلند3821398/07/1510:213871398/07/1711:025
نمودارلیرترکیه1,9511398/07/2312:352,0101398/07/1511:5159
نموداردرهم امارات3,1451398/07/2312:353,1731398/07/1712:0228
نمودارریال عربستان3,0601398/07/2312:353,0871398/07/1712:3227
نموداردینارکویت37,7711398/07/2312:3538,1021398/07/2012:29331
نمودارلیره سوریه271398/07/1509:51281398/07/2410:191
نموداریوان چین1,6161398/07/1511:511,6371398/07/2012:1921
نمودارروپیه هند1741398/07/2309:551761398/07/1511:512
نمودارافغانی1481398/07/1511:511491398/07/1511:511کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.