• نرخ آزاد دلارآمریکا - اعلام نشده0

  • نرخ آزاد دلار کانادا271 تومان گران شد16835

  • نرخ آزاد دلاراسترالیا264 تومان گران شد16113

  • نرخ آزاد یورو523 تومان گران شد25225

  • نرخ آزاد پوند422 تومان گران شد29318

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالایکشنبهدوشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/05/2102:33 پوند28,09928,896 28,89629,31828,89629,322 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 دلارکانادا16,11016,564 16,56416,83516,56416,837 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 دلاراسترالیا15,45015,849 15,84916,11315,84916,115 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 فرانک سوئیس23,73024,277 24,27724,63324,27724,636 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 کرون سوئد2,4802,542 2,5422,5762,5422,576 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 کرون نروژ2,3792,441 2,4412,4792,4412,480 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 کرون دانمارک3,5513,633 3,6333,6803,6333,680 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 رینگت مالزی5,1855,308 5,3085,3835,3085,383 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 بات تایلند695715 715726715726 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 لیرترکیه2,9663,038 3,0383,0693,0383,069 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 درهم امارات5,8586,010 6,0106,1066,0106,107 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 ریال عربستان5,7415,890 5,8905,9835,8905,984 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 دینارکویت70,76272,475 72,47573,64172,47573,651 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2101:33 لیره سوریه4344 44444444 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 یوان چین3,0983,183 3,1833,2363,1833,236 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 روپیه هند321330 330335330335 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:23 افغانی282289 289293289293 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2102:33 یورو25,80224,702 25,22225,22525,22225,225 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی دلاراسترالیا
تاریخزماننام کالاقیمت
99/05/2101:33دلاراسترالیا15,849
99/05/2102:23دلاراسترالیا16,115
99/05/2102:33دلاراسترالیا16,113
Test
Test
جدول تغییرات نرخ ارز آزاد در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارپوند27,3961399/05/2011:1931,2641399/05/1608:183,868
نموداردلارکانادا15,7161399/05/2011:1917,9231399/05/1608:182,207
نموداردلاراسترالیا15,0671399/05/2011:1917,1301399/05/1608:182,063
نمودارفرانک سوئیس23,0971399/05/2011:1926,2891399/05/1608:183,192
نمودارکرون سوئد2,4141399/05/2011:192,7581399/05/1608:18344
نمودارکرون نروژ2,3191399/05/2011:192,6491399/05/1608:18330
نمودارکرون دانمارک3,4641399/05/2011:193,9281399/05/1608:18464
نموداررینگت مالزی5,0481399/05/2011:195,7151399/05/1608:09667
نموداربات تایلند6791399/05/2010:597701399/05/1608:0991
نمودارلیرترکیه2,8841399/05/2011:193,3921399/05/1511:20508
نموداردرهم امارات5,7111399/05/2011:196,4611399/05/1608:09750
نمودارریال عربستان5,5971399/05/2011:196,3291399/05/1608:09732
نموداردینارکویت68,9741399/05/2011:1978,1011399/05/1608:099,127
نمودارلیره سوریه421399/05/1906:59471399/05/1503:305
نموداریوان چین3,0211399/05/2011:193,4301399/05/1608:09409
نمودارروپیه هند3161399/05/2011:193531399/05/1608:1837
نمودارافغانی2751399/05/2010:193111399/05/1608:0936
نموداریورو24,4911399/05/2010:5926,7521399/05/1608:282,261کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.