• نرخ گرم طلا1817,600 تومان ارزان شد394500

  • نرخ سکه امامی224,000 تومان ارزان شد3998000

  • نرخ سکه بهار200,000 تومان ارزان شد3944000

  • نرخ نیم سکه120,000 تومان ارزان شد2088000

  • نرخ ربع سکه100,000 تومان ارزان شد1269000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالایکشنبهدوشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/04/2511:40 مثقال طلا1,811,0001,783,000 1,709,0001,709,0001,709,0001,709,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:40 گرم طلا18417,600412,100 394,500394,500394,500394,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:40 بهارآزادي4,288,0004,144,000 3,944,0003,944,0003,944,0003,944,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:40 سکه امامي4,341,0004,222,000 3,998,0003,998,0003,998,0003,998,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:40 نيم سکه2,278,0002,208,000 2,088,0002,088,0002,088,0002,088,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:40 ربع سکه1,389,0001,369,000 1,269,0001,269,0001,269,0001,269,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/04/2511:40 سکه گرمي979,000959,000 949,000949,000949,000949,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
98/04/2511:40بهارآزادي3,944,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا1,709,0001398/04/2511:401,862,0001398/04/2009:53153,000
نمودارگرم طلا18394,5001398/04/2511:40430,1001398/04/1912:3735,600
نموداربهارآزادي3,944,0001398/04/2511:404,362,0001398/04/1912:37418,000
نمودارسکه امامي3,998,0001398/04/2511:404,535,0001398/04/1912:37537,000
نمودارنيم سکه2,088,0001398/04/2511:402,329,0001398/04/1912:37241,000
نمودارربع سکه1,269,0001398/04/2511:401,479,0001398/04/1811:07210,000
نمودارسکه گرمي949,0001398/04/2511:40989,0001398/04/1811:0740,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.