• نرخ گرم طلا18563,260 تومان گران شد614600

  • نرخ سکه امامی5,226,200 تومان گران شد5729000

  • نرخ سکه بهار5,249,000 تومان گران شد5750000

  • نرخ نیم سکه2,834,000 تومان گران شد3090000

  • نرخ ربع سکه1,735,000 تومان گران شد1890000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاپنجشنبهشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/12/0403:39 مثقال طلا2,005,000222,200 2,681,0002,660,0002,660,0002,681,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/12/0403:39 گرم طلا18463,10051,340 618,500614,600614,600618,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/12/0403:39 بهارآزادي4,519,000501,000 5,750,0005,750,0005,750,0005,750,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/12/0403:39 سکه امامي4,528,000502,800 5,801,0005,729,0005,729,0005,801,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/12/0403:39 نيم سکه2,329,000256,000 3,080,0003,090,0003,080,0003,090,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/12/0403:39 ربع سکه1,440,000155,000 1,870,0001,890,0001,870,0001,890,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/12/0403:39 سکه گرمي910,00093,000 965,000965,000965,000965,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
98/12/0403:10بهارآزادي5,750,000
98/12/0403:39بهارآزادي5,750,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا222,2001398/11/1918:522,681,0001398/12/0403:392,458,800
نمودارگرم طلا1851,3401398/11/1918:55618,5001398/12/0403:39567,160
نموداربهارآزادي501,0001398/11/1918:525,750,0001398/12/0403:395,249,000
نمودارسکه امامي502,8001398/11/1918:525,801,0001398/12/0403:395,298,200
نمودارنيم سکه256,0001398/11/1918:553,090,0001398/12/0403:392,834,000
نمودارربع سکه155,0001398/11/1918:521,890,0001398/12/0403:391,735,000
نمودارسکه گرمي93,0001398/11/1918:52965,0001398/12/0403:39872,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.