• نرخ گرم طلا181,800 تومان گران شد417400

  • نرخ سکه امامی2,000 تومان ارزان شد4146000

  • نرخ سکه بهار10,000 تومان ارزان شد4064000

  • نرخ نیم سکه12,000 تومان ارزان شد2148000

  • نرخ ربع سکه22,000 تومان ارزان شد1342000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاچهارشنبهپنجشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/06/0211:07 مثقال طلا1,797,0001,802,000 1,808,0001,808,0001,808,0001,808,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:07 گرم طلا18414,400415,600 417,400417,400417,400417,400 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:07 بهارآزادي4,074,0004,074,000 4,064,0004,064,0004,064,0004,064,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:07 سکه امامي4,150,0004,148,000 4,146,0004,146,0004,146,0004,146,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:07 نيم سکه2,168,0002,160,000 2,148,0002,148,0002,148,0002,148,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:07 ربع سکه1,369,0001,364,000 1,342,0001,342,0001,342,0001,342,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/06/0211:07 سکه گرمي959,000959,500 950,000950,000950,000950,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
98/06/0211:07بهارآزادي4,064,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا1,796,0001398/05/2810:541,822,0001398/05/2609:0826,000
نمودارگرم طلا18414,4001398/05/2912:04420,6001398/05/2609:086,200
نموداربهارآزادي4,064,0001398/06/0211:074,104,0001398/05/2609:0840,000
نمودارسکه امامي4,146,0001398/06/0211:074,197,0001398/05/2609:0851,000
نمودارنيم سکه2,148,0001398/06/0211:072,198,0001398/05/2609:0850,000
نمودارربع سکه1,342,0001398/06/0211:071,399,0001398/05/2609:0857,000
نمودارسکه گرمي950,0001398/06/0211:07979,0001398/05/2609:0829,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.