• نرخ گرم طلا1823,780 تومان گران شد400320

  • نرخ سکه امامی100,000 تومان گران شد4505000

  • نرخ سکه بهار150,000 تومان گران شد4201000

  • نرخ نیم سکه19,000 تومان گران شد2110000

  • نرخ ربع سکه19,000 تومان گران شد1110000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاچهارشنبهپنجشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار97/06/3108:07 مثقال طلا1,625,0001,631,000 1,734,0001,734,0001,734,0001,734,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/06/3108:08 گرم طلا18375,160376,540 400,320400,320400,320400,320 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/06/3107:59 بهارآزادي4,051,0004,051,000 4,201,0004,201,0004,201,0004,201,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/06/3107:59 سکه امامي4,440,0004,405,000 4,505,0004,505,0004,505,0004,505,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/06/3107:59 نيم سکه2,100,0002,091,000 2,110,0002,110,0002,110,0002,110,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/06/3107:59 ربع سکه1,100,0001,091,000 1,110,0001,110,0001,110,0001,110,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/06/3107:59 سکه گرمي630,000620,000 640,000640,000640,000640,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
97/06/3107:59بهارآزادي4,201,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا1,486,0001397/06/1807:221,734,0001397/06/3108:07248,000
نمودارگرم طلا18343,0701397/06/1807:22400,3201397/06/3108:0857,250
نموداربهارآزادي3,851,0001397/06/1807:224,201,0001397/06/3107:59350,000
نمودارسکه امامي4,160,0001397/06/1807:224,505,0001397/06/3107:59345,000
نمودارنيم سکه2,030,0001397/06/1807:222,130,0001397/06/2013:29100,000
نمودارربع سکه1,050,0001397/06/1807:221,120,0001397/06/2013:2970,000
نمودارسکه گرمي610,0001397/06/1807:22640,0001397/06/3107:5930,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.