• نرخ گرم طلا184,820 تومان گران شد240560

  • نرخ سکه امامی120,500 تومان گران شد2970500

  • نرخ سکه بهار70,000 تومان گران شد2730000

  • نرخ نیم سکه45,000 تومان گران شد1400000

  • نرخ ربع سکه25,000 تومان گران شد725000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاسه شنبهچهارشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار97/04/2808:40 مثقال طلا1,015,0001,021,100 1,042,0001,042,0001,042,0001,042,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/2808:40 گرم طلا18234,330235,740 240,560240,560240,560240,560 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/2808:40 بهارآزادي2,640,0002,660,000 2,730,0002,730,0002,730,0002,730,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/2808:40 سکه امامي2,793,5002,850,000 2,970,5002,970,5002,970,5002,970,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/2808:40 نيم سکه1,350,0001,355,000 1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/2808:40 ربع سکه705,000700,000 725,000725,000725,000725,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار97/04/2808:40 سکه گرمي405,000410,000 415,000415,000415,000415,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
97/04/2808:40بهارآزادي2,730,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا977,9001397/04/2016:561,042,0001397/04/2808:4064,100
نمودارگرم طلا18225,7601397/04/2016:56240,5601397/04/2808:4014,800
نموداربهارآزادي2,560,0001397/04/2016:562,730,0001397/04/2808:40170,000
نمودارسکه امامي2,655,0001397/04/2016:562,970,5001397/04/2808:40315,500
نمودارنيم سکه1,315,0001397/04/2016:561,400,0001397/04/2808:4085,000
نمودارربع سکه675,0001397/04/2119:19725,0001397/04/2808:4050,000
نمودارسکه گرمي395,0001397/04/2016:56415,0001397/04/2808:4020,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.