• نرخ گرم طلا181,600 تومان ارزان شد404500

  • نرخ سکه امامی4,000 تومان ارزان شد3966000

  • نرخ سکه بهار20,000 تومان ارزان شد3949000

  • نرخ نیم سکه1,000 تومان گران شد2028000

  • نرخ ربع سکه1,000 تومان گران شد1229000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالادوشنبهسه شنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار98/07/2410:14 مثقال طلا1,760,0001,759,000 1,752,0001,752,0001,752,0001,752,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:14 گرم طلا18405,900406,100 404,500404,500404,500404,500 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:14 بهارآزادي3,979,0003,969,000 3,949,0003,949,0003,949,0003,949,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:14 سکه امامي3,979,0003,970,000 3,966,0003,966,0003,966,0003,966,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:14 نيم سکه2,028,0002,027,000 2,028,0002,028,0002,028,0002,028,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:14 ربع سکه1,229,0001,228,000 1,229,0001,229,0001,229,0001,229,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار98/07/2410:14 سکه گرمي848,000848,000 839,000839,000839,000839,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
98/07/2410:14بهارآزادي3,949,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا1,752,0001398/07/2410:141,768,0001398/07/1811:1316,000
نمودارگرم طلا18404,5001398/07/2410:14408,6001398/07/1811:134,100
نموداربهارآزادي3,949,0001398/07/2410:143,999,0001398/07/1509:4650,000
نمودارسکه امامي3,966,0001398/07/2410:144,009,0001398/07/1614:0443,000
نمودارنيم سکه2,027,0001398/07/2309:502,038,0001398/07/1509:4611,000
نمودارربع سکه1,228,0001398/07/2309:501,239,0001398/07/1509:4611,000
نمودارسکه گرمي839,0001398/07/1614:04859,0001398/07/1509:4620,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.