• نرخ گرم طلا1893,500 تومان ارزان شد1035200

  • نرخ سکه امامی895,000 تومان ارزان شد10581000

  • نرخ سکه بهار700,000 تومان ارزان شد10400000

  • نرخ نیم سکه380,000 تومان ارزان شد5300000

  • نرخ ربع سکه180,000 تومان ارزان شد3100000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالایکشنبهدوشنبه بازگشاییامروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/05/2103:05 مثقال طلا4,889,0004,889,000 4,482,0004,482,0004,482,0004,482,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2103:05 گرم طلا181,128,7001,128,700 1,035,2001,035,2001,035,2001,035,200 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2103:05 بهارآزادي11,100,00011,100,000 10,400,00010,400,00010,400,00010,400,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2103:05 سکه امامي11,476,00011,476,000 10,581,00010,581,00010,581,00010,581,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2103:05 نيم سکه5,680,0005,680,000 5,300,0005,300,0005,300,0005,300,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2103:05 ربع سکه3,280,0003,280,000 3,100,0003,100,0003,100,0003,100,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/05/2103:05 سکه گرمي1,750,0001,750,000 1,600,0001,600,0001,600,0001,600,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
99/05/2101:35بهارآزادي10,400,000
99/05/2101:40بهارآزادي10,400,000
99/05/2101:45بهارآزادي10,400,000
99/05/2101:50بهارآزادي10,400,000
99/05/2101:55بهارآزادي10,400,000
1234
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا4,482,0001399/05/2103:054,889,0001399/05/1823:56407,000
نمودارگرم طلا181,035,2001399/05/2103:051,128,7001399/05/1823:5693,500
نموداربهارآزادي10,400,0001399/05/2103:0511,100,0001399/05/1610:22700,000
نمودارسکه امامي10,581,0001399/05/2103:0511,476,0001399/05/1610:22895,000
نمودارنيم سکه5,300,0001399/05/2103:055,680,0001399/05/1610:22380,000
نمودارربع سکه3,100,0001399/05/2103:053,280,0001399/05/1610:22180,000
نمودارسکه گرمي1,600,0001399/05/2103:051,750,0001399/05/1610:22150,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.