• نرخ گرم طلا1888,700 تومان ارزان شد1405700

  • نرخ سکه امامی547,000 تومان ارزان شد15539000

  • نرخ سکه بهار703,000 تومان ارزان شد14797000

  • نرخ نیم سکه250,000 تومان ارزان شد8700000

  • نرخ ربع سکه250,000 تومان ارزان شد5800000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالادوشنبهسه شنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشتریننمودار
نمودار99/07/2812:44 مثقال طلا6,343,0006,471,000 6,089,0006,089,0006,089,0006,089,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/2812:44 گرم طلا181,464,4001,494,400 1,405,7001,405,7001,405,7001,405,700 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/2812:44 بهارآزادي15,298,00015,500,000 14,797,00014,797,00014,797,00014,797,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/2812:44 سکه امامي16,071,00016,086,000 15,539,00015,539,00015,539,00015,539,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/2812:44 نيم سکه8,900,0008,950,000 8,700,0008,700,0008,700,0008,700,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/2812:44 ربع سکه6,000,0006,050,000 5,800,0005,800,0005,800,0005,800,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودار99/07/2812:44 سکه گرمي3,005,0003,050,000 2,995,0002,995,0002,995,0002,995,000 جدول قیمت و تغییرات اونس طلا،مثقال طلا،گرم طلا،سکه بهار آزاد،سکه امامی،نیم سکه،ربع سکه و سکه گرمی و دلار آزاد و ارز آزاد و یورو و ارز مبادله ای
نمودارتغییرات ساعتی بهارآزادي
تاریخزماننام کالاقیمت
99/07/2808:25بهارآزادي14,797,000
99/07/2808:29بهارآزادي14,797,000
99/07/2808:34بهارآزادي14,797,000
99/07/2808:39بهارآزادي14,797,000
99/07/2808:44بهارآزادي14,797,000
12345678910...
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.