فهرست موسسات صرافی ایرانی فعال در تورنتو، نورت یورک ، ریچموندهیل و مارکهامنام صرافی نام انگلیسی شهر آدرس شماره تلفن

صرافی ارگ

نرخ ها

Arg Exchange

نورت یورک

6085 Yonge St unit a

416-224-0000

صرافی جوان

نرخ ها

Yonge Exchange

ریچموندهیل

13071 Yonge Street,
#25

905-447-2900

صرافی ایزدی

نرخ ها

IZADI Exchange

نورث یورک و نیومارکت

6017 Yonge St, North York, ON M2M 3W2

(647) 482-8000

ارز مثقال

نرخ ها

Mesghal Exchange

تورنتو

6121 Yonge St.

416-844-5555

صرافی دانش

نرخ ها

Danesh Exchange

تورنتو

8763 Bayview Ave #120
Richmond Hill, ON L4B 3V1

(416) 666-3080به دلیل نوسانات شدید ارزی امکان استعلام قیمت ارز در این سایت فعال شده است.

برای استعلام قیمت ارز به این صفحه مراجعه نمایید.


نام صرافی نام انگلیسی شهر آدرس شماره تلفن

ارز آسان

نرخ ها

Asaan Exchange
ASAAN INC.

تورنتو

10720 Yonge St.
#205

416-565-5516

ارز آشنا

نرخ ها

Ashna Currency
Exchange

نورت یورک

3W2, 6105 Yonge St,

416-857-5057
647-800-0069

ارز برتر

نرخ ها

Bartar Currency
Exchange

تورنتو

6120 Yonge St.
#205

647-783-1616

ارز پاسارگاد

نرخ ها

Pasargad Financial

ریچموندهیل 10159 Yonge St. 905-508-2580

ارز پردیس

نرخ ها

تورنتو

6087 Yonge St.

647-348-3434
416-225-1515

09127143175

صرافی پرسپولیس
ارز راسکو

نرخ ها

Perspolis Exchange

نورت یورک

6987 Yonge St.

416-229-0000

ارز پرسیکا

نرخ ها

Persica Currency
Exchange

نورت یورک

6125 Yonge St.

647-350-4446

ارز تاج

نرخ ها

Taj Currency
Exchange

نورت یورک

6087 Yonge St.

647-345-3336

ارز تهرانتو

نرخ ها

Tehranto Currency
Exchange

تورنتو

6113 Yonge St.

416-590-0066
416-225-2345

09123176602

ارز تهران

نرخ ها

تورنتو

4750 Yonge St.

416-901-6555
416-939-3122

ارز تورنتو

نرخ ها

تورنتو

6091 Yonge St.

416-300-1070

ارز درهم

نرخ ها

تورن هیل

7378 Yonge St.
#188

905-597-7752
905-597-7786

ارز سرمایه

نرخ ها

Sarmayeh Exchange

ریچموندهیل

10097-1 Yonge St.

905-237-9050
416-616-0714

ارز شمال

نرخ ها

تورنتو 416-500-6000

ارز کیمیانا

نرخ ها

Kimiana Money Exchange

تورنتو

7181 Yonge St.

647-625-3878

ارز گاما

نرخ ها

Arz Gamma

تورنتو

5635 Yonge St.

416-227-9815

ارز گلستان

نرخ ها

Golestan Currency
Exchange

تورنتو

6126 Yonge St.

647-847-1166
416-893-7371

ارز نیاوران

نرخ ها

Niavaran Exchange

تورنتو

6062 Yonge St.
#306A

647-871-7000

ارز نیویورک

نرخ ها

New York Currency
Exchange

تورنتو

10115 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 1T7

(905) 910-0710

ارز یانگ و فینچ

نرخ ها
تورنتو 416-900-4186
09128140989

ارز یورک

نرخ ها

York Trust Exchnge

تورنتو

10255 yonge st.

647-547-8300
647-667-3033

اکسپرس

نرخ ها
تورنتو

8240 Yonge St.

416-356-6666

جواهری تایتوک

نرخ ها

Taitook Jewelry

نورت یورک

6083 Yonge St.

416-828-3908

خدمات ارزی پاک سیما

نرخ ها
تورن هیل

8185 Yonge St.,
#213

416-221-1308
416-731-9797

صرافی جهان ارز

نرخ ها
ریچموندهیل

6026 Yonge St.

647-947-1212

صرافی طاهری

نرخ ها

Taheri Exchange

تورنتو

5775 Yonge St.

888-712-9999

صرافی کیش

نرخ ها
تورنتو 416-792-5777

صرافی مرکزی

نرخ ها

Markazi Money
Exchange

تورنتو

8950 Yonge St.

888-318-2969
905-482-7847

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.شرایط استفاده