• نرخ گرم طلا1836,500 تومان گران شد2178000

  • نرخ سکه امامی548,000 تومان گران شد24849000

  • نرخ سکه بهار403,000 تومان گران شد23398000

  • نرخ نیم سکه300,000 تومان گران شد14600000

  • نرخ ربع سکه250,000 تومان گران شد9500000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالاسه شنبهچهارشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشترین
نمودار1401/11/1310:24 مثقال طلا8,968,0009,276,000 9,434,0009,434,0009,434,0009,434,000
نمودار1401/11/1310:24 گرم طلا182,070,4002,141,500 2,178,0002,178,0002,178,0002,178,000
نمودار1401/11/1310:24 بهارآزادي22,795,00022,995,000 23,398,00023,398,00023,398,00023,398,000
نمودار1401/11/1310:24 سکه امامي24,098,00024,301,000 24,849,00024,849,00024,849,00024,849,000
نمودار1401/11/1310:24 نيم سکه14,250,00014,300,000 14,600,00014,600,00014,600,00014,600,000
نمودار1401/11/1310:24 ربع سکه9,150,0009,250,000 9,500,0009,500,0009,500,0009,500,000
نمودار1401/11/1310:24 سکه گرمي4,800,0004,800,000 4,900,0004,900,0004,900,0004,900,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا8,896,0001401/11/0410:039,434,0001401/11/1310:24538,000
نمودارگرم طلا182,053,1001401/11/0410:032,178,0001401/11/1310:24124,900
نموداربهارآزادي22,309,0001401/11/0410:0323,398,0001401/11/1310:241,089,000
نمودارسکه امامي23,401,0001401/11/0410:0324,849,0001401/11/1310:241,448,000
نمودارنيم سکه14,000,0001401/11/0410:0314,600,0001401/11/1310:24600,000
نمودارربع سکه9,000,0001401/11/0410:039,500,0001401/11/1310:24500,000
نمودارسکه گرمي4,800,0001401/11/1009:365,100,0001401/11/0410:03300,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.شرایط استفاده