• نرخ گرم طلا186,500 تومان گران شد2448100

  • نرخ سکه امامی16,000 تومان ارزان شد28945000

  • نرخ سکه بهار5,000 تومان گران شد25707000

  • نرخ نیم سکه50,000 تومان ارزان شد15200000

  • نرخ ربع سکه50,000 تومان ارزان شد10250000

برای مشاهده نمودار تغییرات هر کالا، ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید.
 تاریخزمان نام کالایکشنبهدوشنبه بازگشاییدیروزکمترینبیشترین
نمودار1402/09/07  مثقال طلا10,621,00010,569,000 10,603,00010,603,00010,603,00010,603,000
نمودار1402/09/07  گرم طلا182,452,5002,441,600 2,448,1002,448,1002,448,1002,448,100
نمودار1402/09/07  بهارآزادي25,705,00025,702,000 25,707,00025,707,00025,707,00025,707,000
نمودار1402/09/07  سکه امامي28,963,00028,961,000 28,945,00028,945,00028,945,00028,945,000
نمودار1402/09/07  نيم سکه15,300,00015,250,000 15,200,00015,200,00015,200,00015,200,000
نمودار1402/09/07  ربع سکه10,250,00010,300,000 10,250,00010,250,00010,250,00010,250,000
نمودار1402/09/07  سکه گرمي5,850,0005,800,000 5,795,0005,795,0005,795,0005,795,000
Test
Test
جدول تغییرات نرخ طلا و سکه در هفت روز گذشته
 نامکمترین قیمتتاریخزمانبیشترین قیمتتاریخزمانمیزان تغییر
نمودارمثقال طلا10,392,0001402/08/29 10,621,0001402/09/04 229,000
نمودارگرم طلا182,399,6001402/08/29 2,452,5001402/09/04 52,900
نموداربهارآزادي25,298,0001402/08/29 25,707,0001402/09/07 409,000
نمودارسکه امامي28,649,0001402/08/29 28,963,0001402/09/04 314,000
نمودارنيم سکه15,050,0001402/08/29 15,300,0001402/09/04 250,000
نمودارربع سکه10,050,0001402/08/29 10,300,0001402/09/06 250,000
نمودارسکه گرمي5,695,0001402/08/29 5,850,0001402/09/04 155,000کلیه قیمت ها به ریال می باشد

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.شرایط استفاده